ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΣ 7/12/2016

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας συνεδρίασε την 07/12/2016 και ασχολήθηκε με τα εξής θέματα:
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ