ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας συνεδρίασε την 19/01/2017 και ασχολήθηκε με τα εξής θέματα:

1. ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΚΑ Ξεκίνησε η «λειτουργία» του ΕΦΚΑ με προβλήματα λογισμικού στα
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ