ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας κατά την 30ή  συνεδρίασή του την 31/10/2018 ασχολήθηκε με τα εξής θέματα
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ