ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Την 24/10//2017 πραγματοποιήθηκε η 20η τακτική Συνεδρίαση του Συλλόγου μας στην οποία συζητήθηκαν τα παρακάτω:

 

ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ