ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΉ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΌΓΟΥ