ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 1/2019

Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας την 18/1/2019 συζητήθηκαν τα εξής:

 
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ