ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 25ου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022