ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 4/2019

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 465                                                                                    ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

 

Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 11/4/2019 συζητήθηκαν τα εξής:

 

Λειτουργία ΕΦΚΑ. Μετά τις διαδικασίες τοποθέτησης Γεν Δ/ντων και προϊσταμένων στις νέες Δ/νσεις που ελέγχονται για τη νομιμότητά τους
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ