ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 5/2017

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας συνεδρίασε την 15/05/2017 και ασχολήθηκε με τα εξής θέματα:
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ