ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 7/2017

Στις 17/07/2017 πραγματοποιήθηκε η 17η τακτική Συνεδρίαση του Συλλόγου μας στην οποία συζητήθηκαν τα παρακάτω
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ