ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 17 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23/6/2016
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας συνεδρίασε την 13/6/2016 και ασχολήθηκε με τα παρακάτω θέματα:
1.Ασφαλιστικό ΕΦΚΑ: Συζητήθηκε αναλυτικά το νέο ασφαλιστικό καθώς και ο
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ