«Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ  από 18-3-2020 θα λειτουργούν με περιορισμένο αριθμό υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα και ειδικότερα, η απασχόληση θα παρέχεται εκ περιτροπής, τη μία εβδομάδα με προσέλευση στην υπηρεσία και δύο εβδομάδες με εξ αποστάσεως παροχή εργασίας (από την οικία). Επισημαίνεται ότι, στο εν λόγω προσωπικό δεν θα χορηγούνται πάσης φύσεως άδειες παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν συνεννόησης με την Διεύθυνση Ανθρώπινου ΔυναμικούΤμήμα Διοίκησης Ανάπτυξης και Αξιολόγησης.
Διαβάστε το συνημμένο αρχείο