ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Σε συνέχεια των πολιτιστικών  αρχαιολογικών ξεναγήσεων
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ