ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΑΣΗΣ

Συν/σες-φοι,
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου μας (αρθ.14), η θητεία των Επιτροπών Βάσης που λειτουργούσαν στα Υποκ/τα, λήγει με τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
Μετά την συγκρότηση του νέου Δ.Σ που προέκυψε από τις εκλογές του συλλόγου μας
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ