ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ

                                                                                                 Διοικητή ΕΦΚΑ

                                                                                        κ. Μπακαλέξη Αθανάσιο

 

              ΘΕΜΑ << ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΚΑ>>

 

 

Ένα χρόνο πριν ξεκίνησε η διαδικασία ενοποίησης όλων των ασφαλιστικών ταμείων σε ένα υπερταμείο, τον ΕΦΚΑ. Πέρα από τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από αυτή την ενοποίηση (προβλήματα Μητρώου,