ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΣΕ 4/10

Η ΠΟΣΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και η ΠΟΠΟΚΠ καταγγέλλουν τους μηχανισμούς της Διοίκησης του ΕΦΚΑ, η οποία μετά το συντριπτικά υψηλό ποσοστό συμμετοχής  των συναδέλφων
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ