ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΙΚΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ:ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Γ’ ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΟΚ/ΤΟΣ ΕΦΚΑ
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ