ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Τ.Δ.Ε.

Στο νομοσχέδιο που κατετέθη το Σάββατο 12/12/2015 με τη διαδικασία του «κατεπείγοντος»  για τα προαπαιτούμενα, το οποίο εμπεριέχει το νέο μισθολόγιο
των  δημοσίων  υπαλλήλων,  συμπεριλαμβάνεται  διάταξη,  η  οποία  ουσιαστικά καταργεί την Τ.Δ.Ε., αφού την μεταφέρει εντός του ωραρίου λειτουργίας των
υπηρεσιών. 
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ