ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2016

Θέμα: «Υποβολή αιτήσεων για την κατασκηνωτική περίοδο 2016»
Σας στέλνουμε τα έντυπα για την εγγραφή των παιδιών υπαλλήλων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις θερινές κατασκηνώσεις έτους 2016 για ηλικίες 6 – 14 ετών (έτη γέννησης 2010-2002), και παρακαλούμε να ενημερώσετε τους συναδέλφους των υποκ/των.
Διαβάστε το συνημμένο αρχείο