ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟ 2002 ΕΩΣ & 2014
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ