ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟ

Στους παραμεθόριους νομούς του Συλλόγου μας ΠΕΛΛΗΣ και ΚΙΛΚΙΣ
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ