ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΕΚΑ

Τον Μάιο του 2018 ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία των ΠΕΚΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Η στελέχωσή τους έγινε κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπου δήλωσαν επιθυμία περίπου εκατό(100) υπάλληλοι και επιλέγηκαν περί τους εξήντα(60). Παρά τις αντίξοες συνθήκες υπό τις οποίες λειτούργησε εδώ και δύο χρόνια (έλλειψη στοιχειωδών εργαλείων, ασφαλή αυτοκίνητα, υπολογιστές, εκτυπωτές,  φωτοτυπικά κ.α.) απέδωσε έργο καθόλα ικανοποιητικό και κατατάχθηκε πρώτο σε αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα πανελλαδικά.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ ΠΕΚΑ 5-2020