Μεταστέγαση του Γ΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε το συνημμένο αρχείο