ΞΕΝΑΓΗΣΗ

         Σε συνέχεια των πολιτιστικών  αρχαιολογικών ξεναγήσεων,
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ