ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 3/7/2014 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Ολομέλεια Προέδρων Συλλόγων Εργαζόμενων ΙΚΑ ΕΤΑΜ, όπου συνολικά από όλους τους Προέδρους ή τους εκπροσώπους τους που παραβρέθηκαν, εκφράστηκε η άποψη ότι οι εργαζόμενοι στο ΙΚΑ δεν είμαστε ενάντια σε μια αξιοκρατική, τεκμηριωμένη αξιολόγηση η οποία θα αφορά και θα εξετάζει τα ατομικά προσόντα, την εμπειρία, τις ικανότητες και την γνώση του αντικειμένου από τον αξιολογούμενο. ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΝΤΙΑ, στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο καθώς δεν έχει στόχο την βελτίωση του Δημόσιου Τομέα, αλλά υποκρύπτει την υστεροβουλία της κυβέρνησης να βρει εύκολα τα επόμενα θύματα και να δημιουργήσει μια νέα δεξαμενή απολύσεων.
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ