ΟΜΙΛΙΑ Δ. ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΣΕ-ΙΚΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΙΠΕΛΙΑ