ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ Δ.Σ.

Αποφασίστηκε ομόφωνα η έρευνα δυνατότητας συνεργασίας του Συλλόγου με νομικό σύμβουλο 
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ