ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΣ

Στους παραμεθόριους νομούς του Συλλόγου μας ΠΕΛΛΗΣ και ΚΙΛΚΙΣ υπηρετούν συνάδελφοι οι οποίοι διορίστηκαν με δέσμευσή τους για δεκαετή παραμονή στην υπηρεσία, βάσει των  διατάξεων του ν.3051/2002
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ