ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Οι τελικές απαντήσεις για το ζήτημα της απεργίας – αποχής από την αξιολόγηση και για τη συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων στο ερώτημα που ετέθη από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ