ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΡΓΙΝΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑ – ΒΕΡΟΙΑ

 ΚΥΡΙΑΚΗ 3/12/2017
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ