ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΡΓΙΝΑΣ2

Μετά από πρόταση συναδέλφων και απόφαση του Δ.Σ θα πραγματοποιηθεί ημερήσια εκδρομή στην πόλη της ΒΕΡΟΙΑΣ με ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της ΒΕΡΓΙΝΑΣ την Κυριακή 3/12/2017
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ