ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΑΣΗΣ

Καλούμε τα μέλη των Επιτροπών Βάσης των υποκαταστημάτων να παρευρεθούν  στη κοινή συνεδρίαση του  Δ.Σ της Ομοσπονδίας μας
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ