ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Το Υπουργείο Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
(πρώην ΥΔΜΗΔ) σας προσκαλεί στην εκδήλωση
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ