ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΑΣΗΣ

παρακαλούνται οι συνάδελφοι που αποτελούν τις επιτροπές βάσης των Υποκ/των κατά την σύσκεψη την Δευτέρα 6/2/2017 και ώρα 10.00π.μ
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ