ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

                                                                                             ΠΡΟΣ

                                                                                                    ΔΙΟΙΚΗΤΗ

                                                                                            Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΚΑ

 

Μετά την αναλυτική μελέτη  του σχεδίου οργανογράμματος του ΕΦΚΑ αισθανόμαστε την ανάγκη υποβολής ορισμένων παρατηρήσεων και προτάσεων.
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ