ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΕ

ΠΡΟΣ ΠΟΣΕ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΚΑ

 

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 74/2017 εγγράφου  σας ενημερώνουμε τα εξής:
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ