ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΓΙΑ ΤΙς ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΈΣ ΑΛΛΑΓΈΣ