ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ-ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Α’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2016

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ
ΣΤΟ Α’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ