ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Τα Δ.Σ. της Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π. και της ΠΟΣΕ-ΙΚΑ αποφάσισαν ομόφωνα την κήρυξη προειδοποιητικής στάσης εργασίας για την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016 από τις 12.30 έως τη λήξη του ωραρίου και την  πραγματοποίηση  συγκέντρωσης  διαμαρτυρίας  έξω  από  το  Υπουργείο  Εργασίας  και Κοινωνικής Ασφάλισης στη 1.00 μ.μ.
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ