ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΔΕΘ 2016

ΠΡοΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Ι7.30μ.υ.στο ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ