ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΠΟΧΗΣ-ΑΔΕΔΥ

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής στην απεργία-αποχή
της Α.Δ.Ε.Δ.Υ
Συνάδελφοι,
Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με τη συμπλήρωση και την