Τ..Δ.Ε.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
   Η άμεση ενεργοποίηση των Ομοσπονδιών  ΠΟΣΕ ΙΚΑ,  Εργαζομένων του Υπουργείου Εργασίας  και του Συλλόγου Εργαζομένων στην Γ.Γ.Κ.Α. που αφορούσε στο νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα και την επίμαχη διάταξη για την κατάργηση ουσιαστικά της Τ.Δ.Ε., απέφερε καρπούς
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ