ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ