Οδηγός δημοσίων υπαλλήλων

Περιφερειακά Διοικητικά Κέντρα ΙΚΑ

Οριστικά περιφερειακά διοικητικά κέντρα – Ιανουάριος 2014

Οργανόγραμμα Περιφερειακών Μονάδων ΙΚΑ

Οριστικό οργανόγραμμα Ιανουαρίου 2014

Υπουργείο Εργασίας – Πίνακες Κατάταξης 10/2013

Υπουργείο Εργασίας – ΤΕΛΙΚΟΙ Πίνακες Κατάταξης 11/2013

4110/13 – Παρακράτηση φόρου

Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-1-2013 και μετά με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις του ν.4110/2013 (ΦΔΚ Α΄17/23.1.2013) όπως ψηφίστηκε στη Βουλή.

4210/13 – Άδειες

Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις

4093/12 – Διαθεσιμότητα, ΙΔΑΧ

Διαθεσιμότητα-Αργία-Δημοσίευση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Μονιμοποίηση

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του νέου Υπαλληλικού Κώδικα: Κατάταξη υπαλλήλων βάσει των μεταβατικών διατάξεων – Μονιμοποίηση

4024/11 – Νέο βαθμολόγιο μισθολόγιο

Νέο Βαθμολόγιο – Μισθολόγιο. Οδηγίες για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει των μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 28) του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/ 27-10.-2011)

4002/11 – Διευκρινιστική εγκύκλιος (μετατάξεις)

Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 68 παρ. 1 και 2 του Ν. 4002/2011 και του Ν. 4024 /2011 για τη μετάταξη/μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις

1 2 3