ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΑΚΕ-ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ

1640339529599_2021.12.23 -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΑΚΕ ΕΦΚΑ Κεντρ.Μακεδ. για την Απεργία