ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ!!!!!!
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ