ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΔΑΚΕ

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες
Αρκετά πριν περάσουμε στην εποχή του ΕΦΚΑ και τον δούμε να κινείται στα όρια της λειτουργικής κατάρρευσης, προλάβαμε να βιώσουμε ως εργαζόμενοι την κατάρρευση του εισοδήματός
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ