Η ΔΑΚΕ ΔΕΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΙΤΑΙ

«Η Δ.Α.Κ.Ε. ΔΕΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΦΙΜΩΝΕΤΑΙ
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ