ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΑΚΕ ΓΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Θεσσαλονίκη 25/6/2018
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ