Οι προτάσεις των εταιρων

Οι προτάσεις. των Εταιρων. 
Ολόκληρη η ανακοίνωση Εδώ